Miljøbevisste verneombud

Tekst: Grethe Ettung (2008)

 

– Partene i arbeidslivet ønsker å utvide verneombudenes mandat og rolle, sier Jon Olav Bjergene, fagsjef i Unio. 

«Nasjonal konferanse om framtidens verneombud» går av stabelen i slutten av oktober. På agendaen står verneombud og miljø, og verneombudene i Nedre Eiker kommune som er med i prosjektet «Verne­ombudene og det ytre miljø», vil få en sentral plass. – I Nedre Eiker har verneombudene utdannet seg til bransjeeksperter og fått et utvidet miljøansvar. Dette ønsker vi å videreføre også til andre kommuner, opplyser Bjergene.

Pionerer
Som første kommune i landet, har Nedre Eiker gitt vernombudene ansvaret, ikke bare for arbeidsmiljøet i virksomhetene, men også det ytre miljøet i kommunen. Nedre Eiker har tilpasset den lovpålagte opplæringen av verneombud, et 40-timers kurs, til også å omfatte opplæring i miljøvern og miljøanalyser. Verneombudene opparbeider seg en kompetanse gjennom opplæring som tilsvarer miljøkonsulenter/bransjeeksperter innenfor Miljøfyrtårn­standard. Med kunnskapen verneombudene tilegner seg, skal de hjelpe private bedrifter og offentlige virksomheter med tiltak som gjør at de kan miljøsertifiseres.- Opplæringen av verneombud til bransjeeksperter har også en økonomisk side, påpeker Bjergene. Beregninger viser at en kommune med 50 virksomheter sparer mellom 800.000 og 1.000.000 kroner ved å bruke verneombudene framfor eksterne konsulenter.

Bakgrunnen for prosjektet
I forbindelse med siste revisjon av arbeidsmiljøloven, hadde et mindretall i arbeidslivs­lovutvalget et forslag om å utvide verneombudenes ansvarsområde til også å omfatte det ytre miljøet. Nedre Eiker tok denne utfordringen for å teste ut hva en slik endring ville bety i praksis, og ikke minst utvikle en modell som kan ha overføringsverdi til norske kommuner. Prosjekt «Verneombudene og det ytre miljø» er en del av programmet «Livskraftige kommuner». Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Lier og Hole og Fagforbundet, Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede, KS, Natur­vernforbundet og Miljøvern­departe­mentet.

Personvern og cookies