Midtkarrieren viktig for senkarrieren

Tekst: Grethe Ettung (2010)
– Tenk seniorpolitikk fra 45 år, sier AFI-forsker Anne Inga Hilsen.

– Vi må starte det seniorpolitiske arbeidet ved 45-årsalderen, sier forsker Anne Inga Hilsen (51) ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Hva er det som muliggjør en lang arbeidskarriere?
Sammen med kolleger har AFI-forskeren nettopp avsluttet en undersøkelse på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP), hvor de har sett på virkemidlene i seniorpolitikken og om de fungerer.
De har kommet fram til en analytisk modell for seniorpolitikk, melder SSP.

Modellen kaller de en fasemodell:

•Fase 1: Gjelder fra første ansettelse i livet og går ut yrkesaktiv alder, det vil si til 70+. Denne fasen skal gi grunnlag for løpende faglig og personlig utvikling gjennom hele karrieren. Normalt sees ikke dette på som seniorpolitikk, men som god personalpolitikk for alle.

•Fase 2: Gjelder også alle, men har en forsterket og målrettet bruk av HR-tiltak for å hindre utstøting. Oppmerksomhet rettet mot spesielle grupper.

•Fase 3: Øke den reelle avgangsalderen. Begynner der tidligpensjonsordningene slår inn, som særaldersgrenser fra 57 år og AFP fra 62 år, og går ut til aldersgrensen ved fylte 70 år.

“Vinnerne” blir værende
– I mange deler av arbeidslivet er det ”vinnerne” som blir værende til de fyller 62 år, og det er gitt mye oppmerksomhet til denne gruppen arbeidstakere for å få dem til å stå lenger. Men dette skygger for at mange seniorpolitiske virkemidler bør settes inn tidligere, slik at flere faktisk kan fortsette til de fyller 62. Litt avhengig av bransje og litt avhengig av den enkelte arbeidstaker selv, får noen problemer med helsen underveis i livet.
– Helse avhenger av individ og ikke alder. Desto mer en virksomhet konsentrerer seg om kjerneområder og setter ut andre oppgaver, desto færre oppgaver får virksomheten å spille på, dersom en ansatt må endre jobbinnholdet på grunn av helsen. Dette skjer både i private og offentlige virksomheter. Hvis du ikke klarer å fortsette i jobben i f eks barnehagen, hva annet kan du da gjøre, sier hun.

Vær kreativ
Men det er mulig å være kreativ. Et godt eksempel mener Hilsen er Hornindal kommune, der rådmannen ved en svangerskapspermisjon ansatte to pensjonerte ingeniører på 70 år i delt stilling. Begge hadde arbeidet i andre kommuner tidligere. Denne kommunen var ikke med i den ferske undersøkelsen.
Hilsen mener at noen virksomheter også tenker på det hun kaller den fjerde fasen, tiden etter at arbeidsforholdet er avsluttet.
– Disse virksomhetene holder kontakten med tidligere ansatte ved like gjennom arrangementer, årsfester og utflukter eller pensjonistforeninger. Slik er de lettere å få tak dersom det er behov for ekstra personell i perioder. Pensjonister har ikke behov for 100 prosent stilling og mange ønsker å kombinere fritidssysler og barnebarn med litt jobb. Pensjonsreformen vil gjøre nettopp slike kombinasjoner mulig, og det er viktig å tenke på at denne seniorkompetansen ellers forsvinner ut, sier hun.

Hva virker best?
Hva er det så som virker best for å få seniorene til å fortsette i jobb, og hva virker best for å få ledere til å ønske å beholde seniorene?
– God personalpolitikk virker. Det er viktigere å være ønsket enn å få penger, men penger gjør seg det også. Kun økonomiske tiltak og ingenting annet, vil neppe motivere noen til å fortsette i jobb.

Les mer her

Personvern og cookies