Midler til renholds- og hotellbransjen

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Det er satt av seks millioner kroner i statsbudsjettet som startmidler for en ordning med regionale verneombud i hotell- og restaurant- og renholdsbransjen. – Dette er en seier for de to bransjene, sier leder i Arbeids­mands­forbundet, Erna C. Hagen­sen til frifagbevegelse.no. Hun er svært godt fornøyd med at de to bransjene har fått midler over statsbudsjettet til å sette i gang med en slik ordning. Det viser at regjeringen prioriterer dette viktige arbeidet. Hagensen mener også at det er helt avgjørende at det er tilstrekkelig med midler i startfasen, slik at ordningen kan fungere bra fra begynnelsen av. Regionale verneombud har vært ønsket av de to bransjene lenge, for å sikre ryddigere og bedre arbeidsforhold på arbeidsplasser som til en viss grad er preget av mye utenlandsk arbeidskraft med dårlige arbeidsbetingelser, svart arbeid og uryddige forhold. Ordningen skal organiseres på samme måte som i bygg- og anleggsbransjen, som har svært positive erfaringer med regionale verneombud.

Personvern og cookies