Merking på dentale produkter

Dentalprodukter som fremstilles etter juni 1998, må ha en forhåndsvurdering og et CE-merke før de markedsføres i EØS-landene. Produkter som inneholder helsefarlige stoffer, må også merkes i henhold til kjemikalielovgivningen før de selges i Danmark, Island, Norge og Sverige. I tillegg finnes frivillige godkjenningssystemer, for eksempel administrert av NIOM – Nordisk institutt for odontologisk materialprøvning og av den amerikanske tannlegeforening, ADA. Produkter som er merket «NIOM certified», gjennomgår en årlig prøving i henhold til internasjonale produktstandarder. ADAs «Seal of Acceptance» gis for en treårsperiode av gangen til produkter som er blitt vurdert og godkjent av ADAs eksperter.
(Kilde: NIOM)

Personvern og cookies