– Merk plassene for førstehjelp

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

– Hvorfor er ikke brakker og containere, som inneholder første­hjelpsutstyr, merket på en slik måte at de er godt synlige på store, uoversiktlige byggeplasser?  

Den som stiller dette spørsmålet er Nina Steen Læknes, HMS- og KS-ansvarlig for Kruse Betong i entreprenørselskapet Kruse Smith Entreprenør AS. Steen Læknes forteller at slik merking er helt vanlig på alle større byggeplasser i København, det har hun selv sett mange ganger. Et grønt flagg med hvitt kors markerer på en god og tydelig måte hvor første­hjelpsutstyret er plassert. – Det kan være svært viktig. Hvis uhellet først er ute og noen skader seg, tenker ikke alle i nærheten like klart. Selv om alle på bygg- eller anleggsplassen skal være informert om hvor førstehjelpsutstyret er plassert, befinner det seg så mye utstyr og containere på slike arbeidsplasser at det er fort gjort å gå feil.

Utenlandske arbeidstakere
Alle større firmaer som arbeid­er i bygg- og anleggsbransjen har vanligvis merkede containere med førstehjelpsutstyr, båre og tilsvarende plassert lett tilgjengelig på de enkelte arbeidssted­ene. Særlig på store anlegg er det normalt orden i sakene, noe som også inkluderer at samtlige som arbeider på stedet har fått informasjon. Men det er lett å glemme hvor livsviktig utstyr befinner seg hvis det skjer en ulykke og det haster med å gi hjelp. Situasjonen blir heller ikke enklere ved at det nå er svært mange utenlandske arbeidstakere på de fleste norske større byggeplasser. Dette er personer som ofte har mangelfulle språkkunn­skaper og som i farten vil ha problemer med å få med seg viktig informasjon avlevert i full fart.

Personvern og cookies