– Merk filtrene

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Filter som skal beskytte mot isocyanater i gassform bør være merket spesielt, mener svenske fagfolk på området, skriver det svenske bladet Arbetsliv. De aller fleste gassfiltre kan brukes, men det beste er å bruke et kombinert gass- og partikkelfilter, klasse P3. Da fanges også eventuelle partikler opp. Dessuten må filtrene byttes regelmessig. Såkalte AX-filter kan også benyttes, med daglig filterbytte. Det samme gjelder de fleste B-filter med ukentlig bytte. Men siden ikke alle filtre tar opp like mye av det farlige stoffet, bør aktuelle filtre merkes.

Personvern og cookies