Mer utsatt på jobb om sommeren

Tekst: Grethe Ettung (2008)

 

Bedriftsledere på ferie og dårlig opplæring medfører et farlig arbeidsmiljø for sommervikarer.

Det er lett å gjøre feil dersom man ikke har fått grundig opplæring, og instruksene er mangelfulle. – Det er en tendens til ansvarsfraskrivelse hos bedriftsledere som spesielt går ut over unge ferievikarer, sier overingeniør i Arbeidstilsynet Midt-Norge, Ingar Haarstad til Adresseavisa. Han mener å kunne se en tilbøyelighet til at sommervikarer får dårlig opplæring og mangelfulle instrukser. De vet heller ikke hvem som har ansvaret på arbeidsplassen til enhver tid. Summen av dette utgjør et farlig arbeidsmiljø. Haarstad hevder også at flere arbeidsgivere unnlater å rapportere inn ulykker. – Vi har sikre tall som viser at det skjer dobbelt så mange ulykker som det blir rapport inn av arbeidsgiverne. At bedriftsledere ikke tar mer ansvar for sine ansattes sikkerhet, er noe av det som opprører ham mest. – Verneutstyr og andre sikkerhetstiltak blir droppet til fordel for et økende krav til effektivitet. Slik sett var det bedre i gamle dager da produksjonen ble lagt helt ned i fellesferien, for så å bli startet opp igjen etter at ferieavviklingen var over. Da var også behovet for vikarer mindre, sier Haarstad.

Personvern og cookies