Mer til intern opplæring

Tekst: Turid Børtnes (2009)
Regjeringen vil endre regelverket slik at det skal bli enklere å få støtte til opplæring av bedriftenes egne ansatte.

Mange bedrifter som har fått problemer på grunn av finanskrisen, ønsker å omstille virksomheten sin, enten ved å satse på nye produkter eller nye markeder. Men det forutsetter at de har ansatte som kan ta på seg de nye oppgavene.

Styrke kompetansen

Regjeringen ønsker å styrke kompetansen og opplæringsmulighetene til ansatte som trenger bedriftsintern opplæring, og vil derfor forandre regelverket slik at det blir lettere å få støtte. I en av de siste pressemeldingene som arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen sendte ut, påpekte han at regjeringen vil bedre bedriftenes muligheter til å bruke arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring. I tillegg vil varigheten av støtten i særlige tilfeller bli utvidet fra inntil 13 uker til 26 uker.

Hindre utstøting

Hovedformålet for bedriftsintern opplæring er å hindre utstøting av arbeidstakere ved å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter med alvorlige omstillingsproblemer. Ved å forandre regelverket skal ordningen også omfatte bedrifter som er rammet av markedssvikt på grunn av konjunkturmessige forhold. Departementet opplyser at bruken av bedriftsintern opplæring har økt merkbart i 2009. De endringene i regelverket som regjeringen nå vil gjennomføre, bidrar til å styrke bruken av tiltaket ytterligere. Det tas sikte på å sette i verk endringene så snart som mulig.

Personvern og cookies