Mer til arbeidstrening

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Frivillige organisasjoner får 22 millioner kroner i støtte til aktivisering og arbeidstrening for personer som befinner seg langt unna arbeidsmarkedet. 24 nye prosjekter får tilskudd. Statssekretær Laila Gustav­sen sier at dette er et ledd i regjeringens fattigdomsbekjempelse. Mange har store problemer med å nærme seg arbeidsmarkedet, for eksempel på grunn av rusproblemer. Ved å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner, vil disse få et tilbud som kan gi dem mulighet til å komme i arbeid. Det ble fremmet 79 søknader med et samlet søknadsbeløp på 46 millioner kroner. 35 prosjekter er tildelt tilskudd i 2009, av dem er 11 prosjekter knuttet til en overgangsordning fra tidligere, mens 24 er helt nye. Ordningen ble etablert i 2005.

Personvern og cookies