Mer synlig Arbeidstilsyn

(2005)

 

Arbeidstilsynet skal bli mer kunnskapstungt, tydelig og synlig i samfunnet, varslet påtroppende direktør Ingrid Finboe Svendsen på Arbeidsmiljødagene onsdag.

Målsettingene til Finboe Svendsen og Arbeidstilsynet ble fremført for en fullsatt konferansesal på Hotel Britannia i Trondheim, samme by som tilsynet nå er i ferd med å flytte til. Blant annet lovet den påtroppende direktøren å konsentrere tilsynets innsats om færre områder. Hun varslet også reduserte midler til administrativt arbeid, til fordel for økt synliggjøring av tilsynet som samfunns- og medieaktør. Nærmest som en programerklæring uttalte hun også at Arbeidstilsynet skal føre en strammere linje overfor bedrifter som ikke er villige til å bedre arbeidsmiljøforholdene.
Kompetanseetat
– I 2004 gjennomførte vi 13257 tilsyn i Norge, hvorav 5623 resulterte i en eller flere reaksjoner fra vår side. Med andre ord sitter Arbeidstilsynet på en enorm mengde kunnskap om norsk arbeidsliv, sa Finboe Svendsen, som lovet at tilsynet skal bli flinkere til å systematisere og formidle denne kunnskapen. – Vi skal styrke oss som kompetanseetat i tiden fremover, og legge mer vekt på veiviserrollen. Hvis det er noe arbeidslivet trenger, så er det mer kunnskap om hva som skaper godt arbeidsmiljø og bedre samhandling i en organisasjon. Arbeidsmiljø nr.4 – 2005

Personvern og cookies