Mer sykdom i skolen

Tekst: Turid Børtnes (2001)

Sykefraværet blant ansatte i de videregående skolene i Sverige er nesten doblet i løpet av de tre siste årene. Fra 1998 til i år har det økt fra 4 prosent til 7,2 prosent. Andelen som har hørselskader, blant annet tinnitus, er større enn gjennomsnittet.

Det er langtidssykefraværet som øker mest, skriver det svenske bladet Arbetsliv. En regner med at høye lydnivåer i store klasser er medvirkende til at hørselsproblemene øker. Idrettslærere rammes ofte, men også ansatte i kjøkken og vaktmestere er overrepresentert.

Det skal nå foretas en kartlegging av sykefraværet i de videregående skolene for å forsøke å finne løsninger.

Personvern og cookies