Mer om støy

(2005)

På Arbeidstilsynets hjemmesider finner du både forskrifter og veiledninger til arbeid i støy. Klikk deg inn på: http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter Her finner du forskrift 398 om støy på arbeidsplassen, krav til støy fra maskiner gis i forskrift nummer 522 og forskrift 523 gir krav til konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr, deriblant hørselsvern. Klikk deg inn på: http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/veiledninger Her finner du veiledning 416 om hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere. På: http://www.arbeidstilsynet.no/info/tema/stoy.html har Arbeidstilsynet laget en egen faktaside om støy. Norsk forening mot støy kan være verdt et besøk: http://www.stoyforeningen.no Statens forurensningstilsyn har egne sider om støy: http://www.sft.no/stoy Det har også Verdens helseorganisasjon: http://www.euro.who.int/noise nr.6 – 2005

Personvern og cookies