Mer arbeid gir dårligere helse

(2004)

Dagens arbeidsliv er så tøft at hvis arbeidstiden økes, vil det føre til langt mer førtidspensjoner og søknader om uføretrygd. Mange strever nok som det er for å henge med, mener forsker og psykolog Asbjørn Grimsmo ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).
Grimsmo tar til motmæle mot forslaget fra arbeidsgiverhold om å øke arbeidstiden, men beholde samme lønn. Han viser til en undersøkelse innen helsesektoren der det fremgår at en god del av dem som jobber deltid gjør det som en mestringsstrategi. De klarer ikke belastningen ved full tid, sier Grimsmo til Stavanger Aftenblad. Forskeren er ikke blind for at det finnes en kategori arbeidstakere som mer enn gjerne jobbet lenger, det er ofte velutdannede personer med god lønn. De kan tåle mer overtid, men det er det mange andre som ikke vil klare. IA-avtalen, som partene i arbeidslivet har forpliktet seg i forhold til, skal få ned sykefraværet og øke pensjoneringsalderen i tillegg til å få folk med helseplager og funksjonshemninger inn i arbeidslivet. En økning av arbeidstiden vil virke stikk i mot intensjonene i IA-avtalen.
Personvern og cookies