Mer alkohol i jobbsammenheng

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Det brukes langt mer alkohol i sammenheng med jobben nå enn før, men dette forbruket er mer skjult, det foregår i gråsonene mellom arbeidsliv og sosialt liv. 

– Vi kan si det slik at det er blitt tørrere i midten av arbeidslivet, men fuktigere ut mot kantene, sier Halvor Kjølstad, direktør i Arbeidslivets kompetansesenter for ­rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN). Det er fortsatt overhodet ikke godtatt å møte påvirket på arbeid, men stadig større grupper arbeidstakere blir eksponert for alkohol i sosiale sammenhenger i forbindelse med jobben.

– Et paradoks
Kjølstad opplyser at undersøkelser tyder på at for mange arbeidstakere foregår nærmere halvparten av alkoholkonsumet i forbind­else med jobben. Det kan være i sammenheng med for eksempel seminarer, kurs, kunderepresentasjon, kick-offs og reisevirksomhet. Særlig i de såkalte hippe nye yrkene er det mye alkoholbruk i forbindelse med situasjoner i tilknytning til arbeidet. – Det ser ut som om det blir flere og flere slike forhold nå. Det stiller store krav til hver enkelt ansatt, for mange blir det vanskelig å si nei, det kreves av dem at de skal være på topp om natta og på topp om dagen. For det er slett ikke slik at det er blitt lettere å få aksept for å være indisponert på jobben, der stilles det høye krav til effektivitet. Den samlede alkoholbruken kan bli høy når en person drikker i jobbsituasjon et par ganger i uka, i tillegg til det som konsumeres i andre sosiale sammenhenger. Et annet alarmerende tegn er at alkoholkonsumet blant unge kvinner er gått voldsomt opp, de drikker dobbelt så mye som mødrene deres gjorde. En generasjon kvinner som røyker og drikker som menn.

Ikke med i debatten
En oversikt over rusomsetningen i Norge fra 1985 til 2005 viser en viss svingning i alkoholbruken, men fra midten av 90-tallet har det vært en jevn stigning. Vi drikker i gjennomsnitt rundt sju liter ren alkohol i året. – Når totalkonsumet stiger, så øker også skadevirkningene og de øker raskere enn alkoholbruken, påpeker Kjølstad. Han er ikke i tvil om at det er en klar underrapportering av sykefravær og skader som skyldes alkohol. Bak mange diagnoser, slik som ryggplager og angst og depresjon, ligger det ikke sjelden alkoholproblemer. – En regner med at 4 prosent av sykefraværet skyldes alkoholbruk. Jeg er svært forundret over at dette ikke har vært fremme i høstens omfattende sykefraværsdebatt, det snakkes i det hele tatt svært lite om alkoholbruk i arbeidslivet. Dette er noe Den norske Lægeforening er svært opptatt av, rusmisbruk er en viktig samfunnsfaktor. Den tradisjonelle norske alkoholdebatten forenkler ofte problemene ved å vise til fordelene med en mer liberal alkoholpolitikk i land som Frankrike og Spania. – Det de da glemmer å nevne er at i Frankrike er alkohol definert som landets viktigste helseproblem, og at trenden i mange middelhavsland er å bli mer restriktiv.

Opplever drikkepress
Mange opplever ubehagelig drikkepress ved for eksempel julebord, og når noe skal feires i andre sosiale sammenhenger. Det gjelder særlig kvinner, og også mange innvandrere synes det kan bli vanskelig å takle presset. – Virksomhetene må se nøyere på hva slags kultur de har når det er noe som skal feires eller de skal hygge seg. Mange har skaffet seg en alkoholavhengig jobbkultur, ledelsen bør legge opp til at det er ok å si nei og heller lage alternativer. Kjølstad mener at bedriftene også må spørre seg hvordan de er rustet til å ta tak i de medarbeiderne som har problemer. – Alle bedrifter bør ha et opplegg for å takle medarbeideres rusproblemer, og de må ha en ruspolitikk for bedriften. De fleste større norske virksomheter har et AKAN-system, det omfatter omtrent halvparten av norske arbeidstakere. – AKAN representerer ikke noe totalavhold, vi arbeider forebyggende og holdningsskapende, presiserer Kjølstad. – Vi setter virksomhetene i stand til å gripe fatt i problemene før de er blitt for store, blant annet har vi kurs i hvordan en skal snakke med medarbeidere som en tror kan ha et ­rusproblem og hjelpe til å finne løsninger.

Personvern og cookies