Mer aktiv sykmelding

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Bruk av ordningen med aktiv sykmelding ser ut til å øke jevnt og trutt. Nå er ordningen benyttet ved nesten 7 prosent av alle avsluttede sykepengetilfeller, året før var andelen nesten en prosent lavere. Aktiv sykmelding er et viktig virkemiddel for å opprettholde kontakten med arbeidsplassen under sykmeldingsperioden og den gjør det lettere for den sykmeldte å vende tilbake til et ordinært arbeidsforhold etterpå.

Personvern og cookies