Mennene fremdeles i flertall

Tekst: Grethe Ettung (2011)

Åtte av ti styrerepresentanter i aksjeselskap er menn.

Fordelingen mellom mannlige og kvinnlige styrerepresentanter er uendret de siste årene, melder Statistisk sentralbyrå. Åtte av ti styrerepresentanter i aksjeselskap er menn, mens de utgjør seks av ti i allmennaksjeselskap.
Det vil si at andelen kvinnelige styrerepresentanter i allmennaksjeselskap (ASA) ligger på 40 prosent, og befinner seg på det nivået som er fastsatt i kravet om kjønnsrepresentasjon i ASA.

Flest kvinner innen tjenesteyting
I aksjeselskap (AS) er 17 prosent av styrerepresentantene kvinner. Denne delen øker med 1,8 prosentpoeng fra 2004 til 2011. Flest kvinnelige styrerepresentanter finner vi innenfor annen tjenesteyting med 47 prosent. Deretter følger helse- og sosialtjenester med 38 prosent, og undervisning med 25 prosent.
72 prosent av aksjeselskapene har kun menn i styrene. Den største andelen av disse finner vi innen bygg- og anlegg med 84 prosent av foretakene.
14 prosent av de daglige lederne i AS er kvinner, mot 7 prosent i ASA. Høyest andel av kvinnelige daglige ledere i AS, med tre av fem, finner vi innen  annen tjenesteyting.

De fleste av styrerepresentantene har ett styreverv
To av tre styrerepresentanter har ett styreverv, mens en av fire har to eller tre. 96 prosent av kvinnene og 88 prosent av mennene har opptil tre styreverv. 834 menn har flere enn 20 styreverv, det tilsvarer til 0,5 prosent av alle mannlige styrerepresentanter.

Personvern og cookies