Menn takler oppsigelser dårligst

Tekst: Turid Børtnes (2003)

De færreste blir syke av å miste jobben sin. Kvinner tåler for øvrig tapet av arbeid bedre enn menn.
Dette slår fagfolk ved det svenske Arbetslivsinstitutet fast etter å ha sett på forskjeller i reaksjoner etter oppsigelser. Kvinner reagerer ofte sterkere enn menn i den første fasen etter at de har fått beskjed om at de mister jobben, men de tar seg fort igjen. Etter en stund er den psykiske uroen på samme nivå som før de fikk beskjeden. Mennene får en mer langvarig reaksjon, skriver Aftenposten Nett. Etter tre år med ledighet er de psykiske problemene blant arbeidsledige menn dobbelt så store som blant dem som er i jobb. Dette viser at jobben betyr mindre for kvinner enn menn. Kvinner har kanskje et sterkere nettverk utenfor arbeidsplassen eller det finnes andre roller som er like viktige eller viktigere enn yrkesrollen. Fagfolkene bak undersøkelsen mener at de kan avlive myten om at arbeidsledighet fører til sykdom. De har funnet at de som får størst personlige problemer etter en oppsigelse hadde mange vanskeligheter på forhånd. Ser en på en arbeidsplass som rammes av mange oppsigelser, vil en finne at de som hadde problemer i utgangspunktet, er de som får størst vanskeligheter med å skaffe seg nytt arbeid etterpå. Så kan en jo spørre om hvorfor enkelte har slike vansker. Det kan være slik at det er forhold på den gamle jobben som skaper problemer og sykdom og at de som rammes av dette også får problemer når de skal prøve å få noe nytt å gjøre
Personvern og cookies