Menn + rus = sykefravær

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Økende alkoholkonsum blant menn fører til økt sykefravær, viser en studie over utviklingen av alkoholbruken i Norge. 

– Vi har funnet en tydelig sammenheng mellom alkoholkonsum og sykefravær blant menn, konstaterer forsker Inger Synnøve Moan ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus). Sammen med forsker Thor Norström har hun laget undersøkelsen.

Ikke kvinnene
Det viser seg at det bare er blant menn det kan påvises en sammenheng mellom rus og fravær på jobben. Foreløpig ser det ikke ut til at alkoholbruk har noen betydning for kvinners sykefravær.
– Kvinners alkoholbruk utgjør om lag 40 prosent av menns forbruk. Men det er en større økning i konsumet hos kvinner enn blant menn. Det kan bety at forskjellene mellom kjønnene vil jevne seg ut på lengre sikt og at vi kan forvente en lignende utvikling blant kvinner som hos menn når det gjelder sammenhengen mellom alkoholbruk og sykefravær.
Forskerne har funnet ut at hvis alkoholbruken øker med 1 liter ren alkohol per innbygger, vil det resultere i 13 prosent økning i sykefraværet blant menn.
– Når det totalt drikkes mer alkohol i Norge, øker andelen personer med et risikofylt alkoholkonsum og det samme gjør antall enkeltepisoder med beruselse.
Dette vil føre til høyere forekomst av kroniske skader, for eksempel kreft, hjerte- og karsykdommer og leverskader og dermed mer langtidsfravær. Videre er det sannsynlig at en økning av antallet beruselsessituasjoner vil føre til økt korttidsfravær, for eksempel på grunn av bakrus, sier Moan.
Undersøkelsen viser at det bare brennevin som gir tydelige utslag på sykefraværet. En mulig forklaring på det kan være at spritkonsum er et kjennetegn på et risikofylt drikkemønster.

Øker i Norge
Andre undersøkelser viser at cirka 20 prosent av korttidsfraværet og halvparten av en dags sykefraværet i Norge skyldes alkohol.
Sammenlignet med resten av Vest-Europa ligger alkoholkonsumet lavest i Norge. Nordmenn drikker i gjennomsnitt 6,5 liter ren alkohol i året, land som Tsjekkia, Finland, Tyskland, Østerrike, Spania og Frankrike ligger langt over.
Men likevel fører alkoholbruken til relativt mange skader i Norge, noe fagfolk mener kommer av det norske drikkemønsteret med høyt alkoholkonsum i helgene og til fest.
Alkoholbruken er også økende i Norge, mens mange tidligere storkonsumenter som Frankrike og Italia har hatt en markert nedgang.

Personvern og cookies