Menn får etseskader

(2004)

Det er først og fremst menn som må til sykehusbehandling på grunn av etseskader på øynene. Den typiske pasient med slike skader er en yngre, gjerne uvøren mann, viser en undersøkelse ved St. Olavs Hospital i Trondheim.
Blant kvinnene er de eldre i flertall. Kvinnene får som oftest skadene hjemme i forbindelse med bruk av sterke rengjøringsmidler. De fleste menn som blir skadet får skadene på jobb, gjerne under arbeid med batterisyre eller silosyre, skriver tidsskriftet Gemini. Personer som arbeider i kjemiske bedrifter og laboratorier er også svært utsatt. Det samme gjelder de som arbeider med sement. Heldigvis kom 97 prosent av pasientene som ble omfattet av undersøkelsen fra det med milde skader eller ingen varig skade. Alle som fikk alvorlige øyeskader var menn. Som Arbeidsmiljø skrev i nr 1-04 i en temaartikkel om øyevern, vil bruk av et par rimelige vernebriller forhindre de fleste øyeskader.
Personvern og cookies