Mellomledernes effekt

Tekst: MAts Løvstad (2010)

Effekten av kurs, medarbeidersamtaler og andre personaltiltak uteblir hvis de ansatte ikke merker at nærmeste leder støtter opp.

Mange offentlige og private virksomheter investerer mye tid og penger i Human Resources-verktøy (HR) for å oppnå bedre arbeidsprestasjoner blant sine ansatte, men ifølge BI-professor Bård Kuvaas kan det være mange ulike oppfatninger innad i en organisasjon hvorvidt HR-verktøyene oppleves som gode og nyttige.
– Det er medarbeidernes opplevelse av verktøyene som avgjør om tiltakene gir de ønskede resultater, slår han fast.

Støtte = effekt
Kuvaas og doktorgradsstuderende Anders Dysvik gjennomført en omfattende undersøkelse blant de ansatte i en virksomhet innen telekommunikasjon. De har sett på sammenhengen mellom de ansattes opplevelse av virksomhetens HR-tiltak, støtte fra nærmeste leder og arbeidsprestasjoner. Konklusjonen er at jo mer støtte medarbeiderne opplever fra deres nærmeste leder, jo mer positivt opplever de HR-verktøyene.
– Vi finner også at det kun er positive sammenhenger mellom opplevelsen av HR og arbeidsprestasjoner, for de medarbeiderne som opplever en stor grad av støtte fra lederne sine, fremhever forskerduoen.

Fokus på gode ledere
Undersøkelsen viser at støtte fra den nærmeste lederen er helt avgjørende for effekten av organisasjonens HR-verktøy, og at medarbeidersamtaler og kurs har liten effekt hvis ikke ansattes nærmeste overordnede ikke oppleves som støttende.
– Organisasjoner får ikke bedre kvalitet på, og effekt av, sine HR-verktøy enn kvaliteten på sine linje- og mellomledere, argumenterer Kuvaas.
Han mener organisasjoner bør ha økt fokus på å velge ut mellomledere som evner å opptre som støttende, og menneskeorienterte ledere. I hvert fall hvis de ønsker å få noe ut av sine investeringer i ulike typer HR-verktøy.

Les hele rapporten her:

Personvern og cookies