Meld deg på Arbeidsmiljøkongressen

(2010)
– Alle som ønsker å få et bredt innblikk i den mangfoldige arbeidslivsdebatten i Norge, må delta på Arbeidsmiljøkongressen i Bergen, sier direktør Paul Norberg i Arbeidsmiljøsenteret.
– Sett av datoene 20.-22. oktober. Da vil Grieghallen fylles opp av deltakere fra hele landet, pluss en del fra våre nordiske naboland. Her vil folk som daglig jobber med HMS-spørsmål møtes for å lytte til, og debattere med, dyktige foredragsholdere, poengterer Norberg.
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm kommer, og vil forhåpentligvis lette litt på sløret når det gjelder regjeringens visjoner for utviklingen i arbeidslivet. Veteranene Kåre Willoch og Yngve Hågensen vil samtale om fremtidens arbeidslivsutfordringer.
Psykolog Arnstein Mykletun, som ledet regjeringens ekspertutvalg som ga grunnlag for den nye IA-avtalen, kommer.
Åslaug Haga vil stille spørsmål om arbeidslivets samfunnsansvar for klima-utviklingen.
På Arbeidsmiljøkongressen vil politikere, næringslivsledere, tillitsvalgte, verne-ombud, arbeidslivsforskere, mediefolk og tidligere arbeidsmiljøprisvinnere stå fram som bidragsytere i det som kommer til å være Nordens desidert største HMS-arrangement i 2010.
– Det blir tett mellom høydepunktene, lover Norberg.
Hele programmet til Arbeidsmiljø-kongressen er tilgjengelig på:
www.arbeidsmiljo.no
Her er det også skjema for påmelding. Det er betydelig rabatt ved påmelding før 1. mai.
Personvern og cookies