Meld deg på Arbeidsmiljøkongressen

(2004)
– Det har aldri vært slik interesse så tidlig på året, sier opplæringskonsulent Eva Vandeskog i Arbeidsmiljøsenteret.
– Påmeldingene til Arbeidsmiljøkongressen har begynt å strømme på, og vi nærmer oss allerede 100 deltakere, forteller hun.. – Hva skyldes denne tidlige interessen? Det virker som om to forhold er overordnet: I løpet av 2003 gjennomførte vi flere seminarer samt Arbeidsmiljødagene i Trondheim, og til samtlige arrangementer fikk vi gode, faglige tilbakemeldinger. De positive opplevelsene har ført til at stadig flere ønsker seg til Arbeidsmiljøkongressen, som blir regnet som Nordens ledende HMS-arrangement. – I tillegg har medienes mange oppslag og debatter om det nye utkastet til arbeidslivslov, mobbing på arbeidsplassene og diskusjonene om det inkluderende arbeidsliv økt interessen for kongressen. Vi har tross alt representanter fra alle de sentrale partene til stede som foredragsholdere eller som deltakere i paneldebatten; fra LO-leder Gerd Liv Valla til NHO-direktør Finn Bergesen jr. og fra statsråd Victor D. Norman til SV-leder Kristin Halvorsen. Programmet for kongressen finnes på Arbeidsmiljøsenterets hjemmesider: www.arbeidsmiljo.no, sier Eva Vandeskog. Hun minner om at det rabatterte priser for alle som melder seg på før 1. mai. Arbeidsmiljøkongressen finner sted i perioden 29. september – 1. oktober 2004.
Personvern og cookies