Megling i arbeidslivet

Tekst: Turid Børtnes (2009)
Arbeidsmiljøsenteret har enda ett nytt kurstilbud denne høsten, det omhandler megling i arbeidslivet.

De aller fleste arbeidsplasser vil før eller siden oppleve konflikter. Faglig uenighet trenger ikke bety noe negativt for arbeidsmiljøet, men dersom en konflikt utvikler seg videre, kan det få uheldige konsekvenser. Kurset om megling i arbeidslivet skal gi deltakerne en forståelse for når og hvordan vi kan bruke megling på arbeidsplassen, og gi deltakerne metoder for meglingssituasjoner. Det er verd å merke seg at megleren først og fremst skal tilrettelegge for en samtale mellom to parter. Hun eller han skal som en tredjepart, bistå partene med å finne de gode løsningene. Det betyr at vedkommende ikke behøver å være noen ekspert på saksforholdet det er uenighet om. Kurset, som ledes av seniorkonsulent Tanja Juul Rødahl, er utviklet og blir gjennomført i samarbeid med Konfliktrådet. Målgruppen for kurset er HMS-personell og andre personalarbeidere, ledere, tillitsvalgte, verneombud og andre som trenger mer kunnskap om hvordan en kan fungere som en tredjepart i en konflikt. Kurset arrangeres 23. og 24. september i Arbeidsmiljøsenterets lokaler i Oslo

Personvern og cookies