Medlemsmøte i Trondheim

(2009)
– Vi kommer til å øke antall tilsyn i virksomheter med høy risiko, sa Arbeidstilsynets direktør Ingrid Finboe Svendsen da hun besøkte Arbeidsmiljøsenterets medlemsmøte i Trondheim.
Hun gjennomgikk Arbeidstilsynets satsingsområder, og fortalte engasjert om tilsynets funksjon som både vaktbikkje og førerhund. – Vi skal synliggjøre arbeidsmiljøets betydning og betingelser i det norske samfunnet, sa Finboe Svendsen til representanter for Arbeidsmiljøsenterets medlemmer i trøndelagsfylkene. Hun understreket at atferd, holdninger, erfaringer og samspill med kolleger i stor grad styrer hvordan den enkelte oppfatter arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet. Arbeids­tilsynets oppgave er å bidra til et godt arbeidsliv for alle gjennom å føre tilsyn med virksomhetenes grad av systematikk i arbeidsmiljøarbeidet. Seniorrådgiver Aud Steiring fra Arbeids­miljøsenterets Trondheimskontor ledet medlemsmøtet, mens direktør Paul Norberg redegjorde for Arbeidsmiljø­senterets virksomhet.
Personvern og cookies