Mediebransjen i utvikling

(2004)

Kvinneandelen har steget kraftig. I 1979 var bare 15 prosent av journalistene kvinner. Nå har kvinneandelen økt til 40 prosent. Eldrebølgen er definitivt avlyst i mediebransjen. Det er få eldre og det finnes nesten ikke journalister over 60 år. Dagens unge journalister har det svært tøft. Bare 54 prosent av dem under 30 år har fast jobb. Arbeidsmiljøundersøkelsen viser at to tredjedeler av journalistene har opplevd nedbemanning en eller flere ganger i eget arbeidsmiljø. I 1991 var det 4 prosent som fryktet for jobben sin, i dag gjelder det 60 prosent.

Personvern og cookies