Mediafolk hardt presset

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Ansatte i mediabransjen er hardt presset. I fjor ble andelen langtidssykmeldte i radio-, program- og nyhetsservice i Sverige mer enn fordoblet. Stress, utbrenthet og depresjon sto for mer enn halvparten av diagnosene, viser tall fra det svenske pensjonsselskapet Alecta. De siste to årene har det vært en urovekkende økning i andelen langtidssykmeldte blant privatansatte tjenestemenn. I løpet av de tre første kvartalene i fjor, steg andelen med 12 prosent; året før var økningen 28 prosent. Den største økningen har skjedd blant medarbeidere under 35 år, og mer blant menn enn kvinner. Det er fortsatt slik at det er flere over 45 år som blir langtidssykmeldte enn yngre. IT-ansatte har en tid hatt ord på seg for å være utsatt for mye stress. Nå blir de slått av mediabransjen. Fagfolk tror at forklaringen er økt konkurranse mellom mediene, høye arbeidskrav og presset produksjonstid i tillegg til alt merarbeid som publisering på Internett medfører.      

Personvern og cookies