Medarbeidersamtaler uten resultat

Tekst: Vemund Jensen (2006)
Medarbeidersamtaler resulterer ikke i bedre arbeidsprestasjoner, hevder BI-forsker.
– Hvis ikke medarbeiderne har en positiv opplevelse av med­arbeidersamtalen, oppnår du i beste fall ingen effekt. Dersom de ansatte ikke er fornøyd med medarbeidersamtalen, er det sannsynlig at den faktisk virker mot sin hensikt, sier Bård Kuvaas til bi.no. Han er profes­sor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI og har gjennomført en studie blant 593 ansatte i til sammen 64 norske sparebanker.

– Kan gjøre vondt verre
En vellykket medarbeider­samtale resulterer heller ikke nødvendigvis i bedre arbeids­prestasjoner. – Det er viktig for bedriften å ha en edruelig oppfatning om hva man kan forvente å få ut av medarbeidersamtaler, under­streker BI-forskeren. Effektene av en vellykket medarbeidersamtale på arbeids­prestasjonene gjelder kun ansatte med allerede høy indre jobbmotivasjon. Dette kan bety at tilfredshet med utviklende medarbeidersamtaler er bra for dem som i minst grad trenger det. For ansatte med lav indre mo­tivasjon kan medarbeider­samtalen faktisk virke mot sin hensikt, viser studien. Ifølge Kuvaas kan det skyldes at slike medarbeidere har behov for en mer dirigerende og styrende tilnærming med enkle og lett forståelige mål. – Studien viser dermed at det er omtrent like stor sann­synlighet for at medar­beider­samtaler gjør vondt verre som at de bidrar til noe positivt, sier Kuvaas.

– Ikke gjennomtenkt
Han mener mange norske virksomheter gjennomfører medarbeidersamtaler uten å ha et gjennomtenkt forhold til hva dette personalverktøyet gjør med de ansatte i organisa­sjonen. Professor Kuvaas gir følgende råd til bedrifter som bruker ulike Human Resources-verk­tøy: – Medarbeidersamtaler og andre verktøy som inneholder tilbakemeldings- og målstyr­ingsaktivitet bør tilpasses medarbeiderens individuelle behov og egenskaper. Hvis ikke risikerer man å ødelegge for de gode uten at man hjelper de mindre gode.

Personvern og cookies