– Medarbeidere skal være engasjerte

Tekst: Grethe Ettung (2008)

Yrkesstolthet og engasjement er viktigere enn tilfredshet. 

Det mener Johan Velten, som er en av flere forfattere bak boka Medarbeiderskap. – Myten om at bare medarbeiderne blir mer tilfredse, så blir alt så mye bedre, den bør avlives, sier han til Aften­posten. Resultatene av en rekke svenske undersøkelser viser at ensidig fokus på trivsel og tilfredshet kan komme i veien for de arbeidsoppgaver virksomheten skal løse. – Å stimulere til ansvarsbevissthet og engasjement, å vise profesjonalitet og fremme yrkes­stolthet, er av større betyd­ning enn at man alltid har det bra på jobben. Det handler i større grad om å være en god kollega, redelig, ansvarsbevisst og profesjonell. På den måten skapes også et godt grunnlag for yrkesstolthet, som er helt avgjørende for at folk skal være motiverte og gjøre en god jobb, sier Velten. Samtidig mener han det er et «vanvittig misforhold» mellom de stadig økende kravene som stilles til lederne, og den store vekten som legges på medarbeidernes tilfredshet. – Denne utviklingen er ingen tjent med. Den fører bare til at folk blir stadig mer misfornøyde med sine egne ledere og tilsvarende lite fokusert på hva de selv kan bidra med.

Personvern og cookies