Med stø kurs

Tekst: Grethe Ettung (2008)

– Målet vårt er igjen å komme med blant de 10 beste på Synovate MMIs  liste, fastslår Øyvind Stene, generalsekretær i Redningsselskapet. 

Synovate MMI rangerer årlig bedrifter, offentlige etater og organisasjoner etter hvor godt omdømme de har blant nordmenn flest. Fra å inneha 3. plassen i 2005, falt Redningsselskapet helt ned til 30. plass i 2006. I løpet av 2007 jobbet de seg opp til en 17.plass. Hvilken plassering det blir i 2008 gjenstår å se.

Tar de ansatte på alvor
Både 2005 og 2006 var turbulente år for Redningsselskapet, hvor kritikk av pengebruken, e-post-overvåking av ansatte og rettssaker rundt oppsigelser dominerte. Uroen førte til omfattende uro innad i selskapet, og utad ble omdømmet stadig mer frynsete. Det hele kulminerte med at daværende generalsekretær, Monica Kristensen Solås, gikk av. 16. oktober 2007 tiltrådte Stene som ny generalsekretær. Noe av det første han måtte ta stilling til var granskingsrapporten om forholdene i Redningsselskapet.

– Jeg leste ikke rapporten med det samme, fordi jeg ikke ville la meg påvirke. Jeg ønsket å ta ansatte, tillitsvalgte og frivillige på alvor og vurdere dem ut fra hvordan de fungerer i organisasjonen i dag. Jeg tror det er den eneste måten å komme framover på, og unngå å forlenge det vanskelige, konstaterer Stene.

Styrker distriktene
Øyvind Stene kommer fra stillingen som kystdirektør i Kystverket. Han har vært med på å omorganisere Kystverket og bygge opp organisasjonen etter flyttingen fra Oslo til Ålesund. Erfaringene fra disse omorganiseringsprosessene har også kommet til nytte i Redningsselskapet.
– I likhet med hva vi gjorde i direktoratet, har vi satset på å styrke distriktsavdelingene i Redningsselskapet, mens hovedkontoret her på Høvik har fått en tydeligere støtterolle for aktivitetene våre rundt om i hele landet.
– Vi har tilsatt en rekke personer i distriktene som skal drive inntektsbringende arbeid etter at automatinntektene er borte. Ved siden av å drive kurs- og sjøvettarbeid, skal de ha kontakt med næringslivet og befolkningen for øvrig, noe som skal resultere i et positivt bidrag til økonomien i selskapet. Med en 20 prosents økning av støttemedlemmer og 14 prosents økning av KystPatrulje-medlemmer, har Redningsselskapet flere medlemmer enn noen gang i sin 116-årige historie. Til nå i år er totaltallet 55.880 medlemmer,

Innsatsvilje og pågangsmot
Stene er overbevist om at selskapet nå er på rett vei. Som en konsekvens av uroen og de uheldige rutinene som var etablert, er det blitt utarbeidet nye økonomirutiner og instrukser for styre og generalsekretær, HMS-rutiner, nye etiske retningslinjer og verdigrunnlag, og nytt alkoholreglement.
– Jeg ser jo at det er laget et poeng av at jeg er avholdsmann i mediene, sier han med en liten latter.  Ellers er han imponert over innsatsen og samarbeidet han opplever i dagens organisasjon.
– Et slikt pågangsmot og humør har jeg ikke opplevd noen andre steder. Det er nesten til å bli rørt av, tilkjennegir han. Derfor opplever han Lars Sigurd Sunnanås bok ”Skibbrudd”, om den angivelige ukulturen i Redningsselskapet, som urettferdig og som kaffekoking på gammel grut. Stene påpeker at Sunnanå har navngitt personer som er omtalt i granskingsrapporten i boka si, mens øvrige medier har foretatt en anonymisering. Han hilser derfor debatten rundt en ”Vær varsom”- plakat for bokbransjen velkommen.
– I kjølvannet av boka har det vært viktig for meg å hegne om dem som omtales. Det samme har kollegene deres gjort, bemerker han. – Samspillet og samhørigheten vi har oppnådd i organisasjonen er viktig for oss. Vi lar oss ikke knekke.

Personvern og cookies