Masse skjult ledighet i Sverige

(2005)

Det er enormt mye skjult arbeidsledighet i Sverige, mener svensk LO. De offisielle tallene viser 5,5 prosent ledighet, men i virkeligheten er 20 til 25 prosent uten arbeid, hevder arbeidstakerorganisasjonen.
Hans Karlsson i LOs næringspolitiske avdeling mener at den reelle ledigheten holdes skjult ved at fullt arbeidsføre mennesker plasseres på sykepenger eller førtidspensjoneres. En korrekt statistikk ville gitt Sverige plass blant de av Europas nasjoner som har høyest ledighet. Karlsson sier til den svenske avisen Dagens Industri at den voldsomme økningen i langtidssykmeldte og førtidspensjonister skyldes at friske og arbeidsføre mennesker blir sykmeldt eller havner på trygd fordi det ikke finnes arbeid til dem. Dette er noe den sosialdemokratiske regjeringen ikke vil erkjenne fordi det rører alt for mye ved deres idealer om arbeid for alle. Det blir det samme som å innrømme at man har mislykkes. Den gamle sosialdemokraten peker på at det er høyest sykefravær i de delene av Sverige som har størst ledighet, slik som i Nord-Sverige. Årsaken er i følge Karlsson at sykmelding og førtidspensjonering brukes som en form for arbeidsledighetstrygd. Det er billigere for staten å førtidspensjonere folk i stedet for å erkjenne problemene og gjøre noe med det. Dessuten tar det seg penere ut i statistikken. Arbeidsmiljø nr. 3-2005
Personvern og cookies