Markert økning i el-ulykker

Tekst:  Morten Dahl (2001)

Brudd på sikkerhetsforskriftene er den mest dominerende økningen til at det i fjor var en markert økning i antall elulykker. I 2000 ble det også registrert fire dødsulykker mot en året før.

Dette viser tall fra Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PE). I fjor steg de såkalte elulykkene med vel 35 prosent i forhold til gjennomsnittet for siste 10-årsperiode.

– Økningen i ulykker ved høyspenningsanlegg er spesielt urovekkende, for skjer det en høyspenningsulykke er sjansene store for at ulykken får alvorlige konsekvenser, sier direktør Magnhild Sundli Brennvall i PE. Hun legger til at den dominerende årsaken til økningen er brudd på sikkerhetsforskriftene.

 

Mange skadd

Det er ikke bare ulykkes- og dødstallene som øker. I fjor fikk etaten melding om at hele 71 personer ble skadet eller drept på grunn av strømgjennomgang eller lysbuer. Dette er vesentlig høyere enn gjennomsnittstallene for hele 90-tallet på 52 ulykker pr. år.

Svært mange arbeidstakere blir berørt av elulykkene. Litt under halvparten av ulykkene rammet ansatte i elverk og industrianlegg, mens hver tredje skadde var ansatt i installasjonsvirksomhet. 33 prosent av ulykkene skjedde i høyspenningsanlegg, mens gjennomsnittet for den siste 10-årsperioden har vært 25 prosent.

 

HMS-sovepute

Direktør Sundli Brennvall roper et varsko mot den nye trenden som ses i bedrifter som jobber i bransjen.

– Vi ser en voldsom oppsplitting av elverk og industribedrifter i underselskaper. Etaten vil derfor i årets tilsyn sette fokus på klare ansvarslinjer for helse, miljø og sikkerhet for å påse at det ikke pulveriseres i prosessen, sier hun, og legger til:

– Vi spør oss også om internkontrollsystemene for helse, miljø og sikkerhet i virksomhetene har blitt en sovepute, og at man dermed har glemt at praktisk oppfølging av systemet er det som forebygger ulykker.

Personvern og cookies