Mannlige pleiere viser mest omsorg

(2009)

Kvinnelige pleiere vil ha system og orden, mens mennene vil bruke mer tid på å snakke med de eldre og syke. Menn i eldreomsorgen blir også raskere utbrent enn kvinner. Tidligere i år kom seniorforsker Helge Svare ut med boken Menn i pleie og omsorg – brødre i hvitt. En del av boken bygger på en ettårig studie av et sykehjem i Telemark, der andelen av mannlige ansatte ble hevet til tretti prosent. Studien viste at mens kvinnene var mer opptatt av system og orden, mente mange av mennene at kvinnene gikk for langt i disse kravene. – Mennene ville heller bruke mer tid på å snakke med fru Hansen, mens kvinnene sa «det går ikke fordi da blir alt bare kaos», sier Svare som jobber ved Arbeids­forsk­ningsi­nstituttet (AFI).
GE

Personvern og cookies