Manipulatorene iblant oss

Tekst: Grethe Ettung (2011)
Manipulatoren har full kontroll når han/hun plukker ut sine ofre. 

– Manipulatoren kan være vanskelig å oppdage. Nå snakker jeg om den dyktige manipulatoren, poengterer Grethe Nordhelle, psykolog og advokat, og forfatter av boka Manipulasjon – Forståelse og håndtering.

Har full kontroll
Manipulasjon skjer hovedsakelig i dialog med andre. Manipulatoren bruker andre mennesker bevisst for å få dem til å gjøre, eller unnlate å gjøre, noe som er til fordel for han. Han planlegger nøye hvordan han skal oppnå det han er ute etter. I motsetning til psykopaten, som kan la seg rive med og høylydt gi uttrykk for sin frustrasjon dersom han ikke får det som han vil, har manipulatoren full kontroll. Han handler ikke spontant, men er beregnende og kalkulerende.
– Det er lettere å oppdage psykopaten enn det er å oppdage manipulatoren, påpeker Nordhelle. Psykopaten er opptatt av å følge èn vei, og bøyer ikke av dersom han blir avvist. Han tror på sin virkelighet, og er derfor ikke på vakt eller redd for å bli avslørt. Imidlertid blir han lett frustrert, og kan bli irritert og aggressiv, dersom han ikke lykkes. Manipulatoren derimot, skifter strategi dersom han ikke lykkes i første omgang, eller er i ferd med å bli avslørt. Han er kreativ og fleksibel. Han benytter kontrollert sinne dersom det er hensiktsmessig for å oppnå noe. Reelt sinne greier han vanligvis å holde i sjakk.

Vet hva han gjør
En og samme person kan både ha psykopatiske trekk, og være manipulerende. Samtidig er det mange flere manipulatorer enn det er psykopater.
– Jeg snakker litt imot den etablerte psykiatrien når jeg skiller mellom psykopati og manipulasjon, og når jeg omtaler manipulasjon som et bevisst fenomen som innebærer at manipulatoren vet hva han gjør, sier Nordhelle.
Hun mener at det å benytte utspekulerte strategier for å oppnå noe bestemt, fordrer avansert bruk av egen bevissthet.
I boka beskriver Nordhelle manipulatoren som den svake parten.
– Med det mener jeg at han er svak i spesifikke situasjoner. For å oppnå det han ønsker, er interessert i eller har behov for i disse situasjonene, benytter han manipulasjon bevisst til egen fordel.

To til to-situasjoner
En erfaren manipulator har sine metoder for å finne fram til potensielle ofre. Han er god til å kommunisere, noe som gjør at han enkelt kommer i kontakt med andre. I tillegg er han en dyktig observatør som raskt, eller over tid, kan finne ut om kollegene kan være til nytte, nå eller seinere. Det kan være på det materielle, sosiale eller psykologiske plan.
– Han har høy sosial intelligens som han utnytter til egen fordel. Han er observant, beregnende og flink til å innhente informasjon han kan dra nytte av på et senere tidspunkt, opplyser Nordhelle.
For å kunne manipulere offeret sitt, benytter manipulatoren gjerne en til en-situasjoner. Han kan for eksempel ta for seg personen inne på et cellekontor med lukket dør. Han planlegger godt før han handler, for å ha full kontroll over situasjonen. Strategiene han bruker kan være sanne, halvsanne eller falske.
– Manipulatoren vil gjerne fremstå som bedre enn han er. Vi lar oss imponere over innpakningen, som kan være rent bedrageri, påpeker Nordhelle.
Et eksempel kan være å benytte seg av falske attester og vitnemål for å oppnå en bedre betalt stilling som inngir større innflytelse og mer makt.

Offerrollen
Resultatet er at offeret opplever en fasade som ikke er ekte. Men før eller siden vil fasaden slå sprekker.
– Da vil manipulatoren forsøke å reparere sprekkene. Greier han ikke dette på en overbevisende måte, skifter han strategi og kan for eksempel ty til offerrollen og appellere til offerets følelser for å oppnå sympati.
Manipulatoren gjør dette for å gjenopprette forholdet, og er en del av hva Nordhelle betegner som den uendelige manipulasjonssirkelen. Viser offeret at hun/han blir følelsesmessig berørt, har manipulatoren igjen overtaket. Fungerer derimot offerrollen ikke overbevisende nok, kan det å skape frykt være neste steg. For at det skal lykkes, må det enten eksistere en avhengighet mellom manipulatoren og offeret, eller så må manipulatoren treffe en kime av usikkerhet hos offeret. Små doser av negative kommentarer vil for eksempel over tid, gjør noe med offeret. Hun begynner å tro på det manipulatoren hevder, og vil bli gående og engste seg for hva neste trekk vil innebære.

Manipulators forlengede arm
Får offeret hjelp til å se, eller erfarer selv, at truslene ikke er reelle, vil manipulatoren forsøke å gjenopprette tilliten. Det gjør han ved igjen å skape sympati. Lykkes han i dette, begynner sirkelen på nytt. Det betyr ikke at offeret ikke vil kunne bryte sirkelen.
– Det spørs om du selv greier å håndtere manipulatoren, og hvor belastende det vil være, kommenterer Nordhelle.
– Er det sjefen som er manipulatoren og han påvirker arbeidsvilkårene dine, spørs det hvordan det øvrige personalet håndterer dette. Følger de sjefen, blir de manipulators forlengede arm, hvis de ikke er klar over at de blir manipulert.

Kollegialt nettverk
Nordhelle påpeker viktigheten av å ha et nettverk rundt seg.
– Snakker du med kollegene dine om det du opplever, blir det lettere å få en forståelse av hva som er i ferd med å skje. Hendelser vil kunne settes sammen som brikkene i et puslespill man begynner å se konturene av.
Står du alene, er rådet fra Nordhelle å lytte godt til det manipulatoren har å komme med, men gi så få kommentarer som mulig til det han sier. Han er opptatt av at du skal handle når du er emosjonell; sint, lei deg, redd eller imponert. Dersom følelsene får dominere, glemmer vi å vurdere og analysere.
– Gi beskjed om at du vil tenke over saken, for så å komme tilbake til den på et senere tidspunkt.
Så sant offeret makter det, anbefaler Nordhelle å stille alene i møtet med manipulator.
– Å ta med seg tillitsvalgte eller andre, vil han oppleve som et svakhetstegn. Men du kan ha dem i kulissene og benytte dem som rådgivere. Slik kan dere sammen, finne ut av hvilke strategier det kan være lurt å ta i bruk.

Gå langsomt
Magefølelsen er heller ikke å kimse av om du er usikker på om du står overfor en manipulator eller ei.
– Oppfatter du at det er noe som skurrer, så skal du ta din indre stemme på alvor. Ikke la den forkludres av manipulatoren. Trekk deg ut av situasjonen for å kunne tenke klart.
Nordhelle anbefaler også ”å gå langsomt”. Det er ikke alltid like lurt å blottlegge seg selv på alle områder.
– Markedsfører du ett svakt punkt, og selv om du ellers er en sterk person, er det nok til at manipulatoren kan starte prosessen med å få deg dit han ønsker.

Personvern og cookies