Manipulasjon i arbeidslivet

Tekst: Grethe Ettung (2011)

Manipulatoren bruker andre mennesker bevisst som redskap for å oppnå noe, hevder psykolog og advokat Grethe Nordhelle.

Psylolog og advokat Grethe Nordhelle satte manipulasjon på agendaen under Arbeidsmiljødagene. Hun fortalte deltakerne hvordan de kan avsløre manipulatoren, og hvilke mottiltak de kan sette inn.

– Manipulatoren bruker andre mennesker bevisst for å få dem til å gjøre, eller unnlate å gjøre, noe som er til fordel for han. I motsetning til psykopaten, som kan la seg rive med og høylydt gi uttrykk for sin frustrasjon dersom han ikke får det som han vil, har manipulatoren full kontroll. Han handler ikke spontant, men er beregnende og kalkulerende, konstaterte Nordhelle.

Les mer her 

Personvern og cookies