Mangler informasjon om farlige kjemikalier

Tekst: Grethe Ettung (2008)

 

Arbeidstakere i bygg- og anleggsbransjen som arbeider med helse­farlige kjemikalier, blir ikke informert godt nok om helsefaren de utsettes for. 

Bygg- og anleggsbransjen er en betydelig forbruker av kjemikalier som kan gi luftveislidelser, hudlidelser, allergi, etseskader og kreft. I mai måned gjennomførte Arbeids­tilsynet en landsomfattende tilsynsaksjon i 251 virksomheter. Hele 60 prosent av dem manglet rutiner for opplæring om farene ved kjemikaliene arbeidstakerne jobbet med. Like mange manglet HMS-datablader for farlige kjemikalier på arbeidsplassen.

Nedslående tall
– Dette er nedslående tall. Vi ser lite fremgang fra forrige aksjon i 1999, sier direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen. Over halvparten av virksomhetene hadde utenlandske arbeidstakere, og i 60 prosent av dem manglet de ansatte skriftlig informasjon på et språk de kunne forstå. Dette viser at arbeidsgiverne ikke har tatt det økende antallet arbeidstakere som ikke snakker eller leser norsk, på alvor. Arbeidsgiverne skal også gi arbeidstakerne opplæring i bruk av HMS-datablader, og hvordan de skal nyttiggjøre seg informasjonen som står i dem. Det er et krav at denne informasjonen finnes på et språk som arbeidstakerne behersker. Under aksjonen ble 700 kjemikalier sjekket. Hele 16 prosent av dem manglet norsk merking, mot 12 prosent i 1999. Halvparten av kjemikaliene manglet i tillegg norske HMS-datablad, men det er en forbedring siden forrige undersøkelse, da tallet var 75 prosent. Arbeidstilsynet vil gi produsenter og importører pålegg om utbedring av databladene. I ytterste konsekvens kan Arbeids­tilsynet forby omsettingen av selve kjemikaliet.

Personvern og cookies