Mangler 50.000 arbeidere

Tekst: Mats Løvstad (2010)
Norske bedrifter oppgir å ha et kraftig underskudd på arbeidskraft. Totalt trengs det 51.300 personer, og tallet øker stadig.

Tallene kan kanskje virke noe overraskende sett i lys av finanskrise, og ledighetstallene det siste året. Likevel slår NAVs årlige bedriftsundersøkelse fast at mangelen på arbeidskraft i norske bedrifter er stort, og bare siden i fjor har behovet steget med over 6.000 personer.
– 30 prosent av industribedriftene regner med å øke bemanningen i år. Det samme gjør 32 prosent av bedriftene innenfor byggnæringen. Dette er begge næringer som har vært hardt rammet av finanskrisen, og at disse nå ser mer optimistisk på bemanningssituasjonen er positivt, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Verftsindustrien sliter
Selv om industri-Norge samlet sett venter økt aktivitet, ser det fortsatt mørkt ut for en av de mest tradisjonsrike kystindustriene.
– Det tradisjonelle eksportindustrien går nå bedre, mens verftsindustrien opplever stor usikkerhet på grunn av sviktende ordretilgang, sier Saglie.
Den pågående økonomikrisen i Hellas har dessuten skapt stor usikkerhet i land befattet med euroen, og dersom gjeldsproblematikken ikke blir løst kan dette spre seg til andre euroland. Det vil også kunne påvirke norsk eksportindustri i negativ retning.

Læreryrket på vent
Innenfor offentlig sektor er holdningen mer avventende, og forventningene for oppbemanning er lavere enn i bygg- og industrinæringen. Lavest er det i undervisningssektoren, hvor bare 17 prosent forventer en økning mens en fjerdedel av de spurte virksomhetene tror på en nedgang bemanningen. Det er også verdt å merke seg at 11 prosent av bedriftene oppgir at de mener tilgangen på arbeidskraft er så alvorlig at de har færre ansatte enn de ellers ville hatt, noe som tilskrives mangel på kompetanse.

Dette mangler norske bedrifter:

• 2.100 sjåfører (bil-, drosje- og varebilførere)

• 1.950 frisører

• 1.900 tømrere

• 1.550 snekkere

• 1.550 lastebilsjåfører

• 1.400 sykepleiere

• 1.350 kokker

• 1.300 elektrikere

• 1.150 hjelpepleiere og omsorgsarbeidere

• 1.100 selgere i butikk

(Kilde:www.nav.no)

Fakta: Bedriftsundersøkelsen 2010
Gjennomføres hver vår av NAV. Spørsmålene avdekker bedriftenes sysselsettingsforventninger for det kommende året, samt om bedriftene har rekrutteringsproblemer i dag. I år svarte 14.400 virksomheter, noe som ga en svarprosent på 73. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 1. februar til 10. mars 2010.

Personvern og cookies