Manglende likelønn

Tekst: Grethe Ettung (2007)

 

Organisasjonene i arbeidslivet etterlyser større arbeidsdeling på hjemmebane som et bidrag til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. 

Anne Enger, leder av Likelønnskommisjonen, har nylig avsluttet en intervjurunde med ti arbeidslivsorganisasjoner. Organisasjonene kommer med forslag til hvordan lønnsgapet mellom kjønnene kan reduseres.

Fjern kontantstøtten
Likestillingsansvarlig i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Hege Herø, mener at lønnsforskjellene henger sammen med de kjønnede strukturene som finnes i hele samfunnet. – Vi vet for eksempel at arbeidsdelingen på hjemmebane langt fra er likestilt. Fortsatt er det kvinnene som har hovedansvaret for hjem og barn. Dette fører til at kvinner og menn har ulike profiler på sitt yrkesliv. Sverre Molandsveen, fagsjef i næringspolitikk i Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH), er av samme oppfatning og trekker fram offentlige myndigheters spesielle ansvar på området familie­politikk: – Tiltak som kan gjøre det lettere for kvinner å satse på arbeidslivet er full barnehagedekning, fjerning av kontantstøtten, redusert inntektsskatt for lavere og middels inntekter og sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende.

Bytter oftere jobb
– De to viktigste årsakene til lønnsgapet er at hoveddelen av kvinner og menn jobber i ulike sektorer og bransjer og i ulike yrker. Det er flest kvinner i offentlig sektor, mens menn jobber i privat sektor, hvor lønna er høyere, sier seniorrådgiver Mie Opjordsmoen i LO. Spesialrådgiver Olav Magnussen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), peker på at menn bytter jobb oftere enn kvinner, og dermed får en bedre lønnsutvikling enn dem som blir hos samme arbeidsgiver i lang tid. – Likelønnskommisjonen har en viktig pedagogisk oppgave. Folk i alminnelighet må få innsikt i hva som skaper lønnsforskjellene. Vi trenger en opplyst debatt om dette temaet, sier Magnussen.

Les alle intervjuene på www.likelonn.no

 

Personvern og cookies