Mange ulykker blant innleid arbeidskraft

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

Innleid arbeidskraft er langt mer utsatt for ulykker enn fast ansatte. Det viser en undersøkelse foretatt av If Skadeforsikring i Finland.

Arbeidstakere som ikke hører med til den faste arbeidsstyrken, har to til tre ganger høyere ulykkesrisiko enn fast ansatte. I følge undersøkelsen skjer det 40 ulykker pr million arbeidede timer for fast ansatte i industrien i Finland, mens ulykkestallet er hele 100 for de innleide. I byggebransjen i Finland, ligger ulykkesfrekvensen på ca 75. Undersøkelsen har ikke delt opp tallene på bransjer, men Fellesforbundet som omtaler undersøkelsen, mener at en kan tenke seg at ulykkesrisikoen for innleide bygningsarbeidere er langt større enn for deres kolleger med fast ansettelse. Årsakene kan dels være at innleid arbeidskraft ikke alltid er like kompetent og dels at de ikke har fått tilstrekkelig informasjon om helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet i den virksomheten der de jobber. I finsk byggebransje har bruk av underentreprenører og innleid arbeidskraft økt kraftig siden den økonomiske nedgangen i første halvdel av 1990-tallet. Det er ikke sjelden at hovedentreprenøren setter ut 90 prosent av arbeidet til underentreprenører. Det er den finske vikarforeningen som har tatt initiativet til undersøkelsen som er finansiert av Det europeiske arbeidsmiljøbyrået og gjennomført av If Skadeforsikring i Finland.

Personvern og cookies