Mange pålegg til varehandelen

Tekst: Turid Børtnes (2008)
Arbeidstilsynet gjennomførte nesten 750 tilsyn i varehandelen i løpet av en uke i slutten av april. Tre av fire av tilsynene resulterte i pålegg, de fleste for manglende rutiner ved sykefraværsoppfølging.
Tilsynene er en del av Arbeids­tilsynets nasjonale satsning dette året for å rette oppmerksomheten mot virksomhetenes rutiner og praksis for å forebygge og følge opp sykefravær

Mangler rutiner
Arbeidsmiljøloven pålegger virksomhetene å ha skriftlige rutiner for oppfølging av fravær. Denne delen av loven ble skjerpet 1. mars i fjor, og nå vil Arbeidstilsynet intensivere innsatsen og kontrollere at pålegg følges opp. Aksjonen er også et ledd i satsingen på et mer inkluderende arbeidsliv. – Forebygging av sykefravær er svært viktig for å hindre utstøting fra arbeidslivet, sier Hallgerd Sjøvoll, regiondirektør i Arbeidstilsynet Nord-Norge.

Hindre utstøting
I den forbindelse peker hun på at svært mange av virksomhetene i varehandelen er små, da skaper sykdom store problemer for driften. Men det er positivt at så mange som to tredeler av de besøkte virksomhetene hadde lagt til rette for oppfølging ved sykefravær over seks uker. Bakgrunnen for at en så stor andel ikke fulgte rutinene er at de ikke kjenner til dem. Arbeidstilsynet kommer til å fortsette med tilsyn på dette området utover i 2008, da vil aksjonen bli utvidet til å omfatte flere bransjer, blant annet renhold og hotell- og restaurantbransjen.

Personvern og cookies