Mange opplever sosial dumping

Tekst:  Turid Børtnes (2008)

 

En undersøkelse som Arbeids­tilsynet har fått gjennomført, viser at mer enn hver femte ansatt i privat sektor har opplevd eller har mistanke om sosial dumping i egen bransje. 

For offentlig sektor er tallene langt lavere, bare 6 prosent har slike erfaringer der. Til sammen tilsvarer dette 350.000 arbeidstakere. – Dette, sammen med det store antallet arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa viser at det er mer nødvendig enn noensinne å motarbeide sosial dumping og hindre utviklingen av et A- og et B-lag i arbeidslivet, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet i en kommentar til undersøkelsen. Hele tre av fire nordmenn mener at østeuropeiske arbeidstakere får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske kolleger. Seks av ti frykter økte klasseforskjeller i Norge som en følge av dette, viser undersøkelsen. I privat sektor har hver tiende arbeidstaker opplevd at kolleger fra Øst-Europa utnyttes på arbeidsplassen, og 14 prosent har mistanke om slike forhold. De fleste tilfellene av sosial dumping er opplevd i primærnæringen, det gjelder 23 prosent, deretter kommer bygg og anlegg med en litt lavere andel. Men slår en dette sammen med mistanke om sosial dumping, kommer bygg- og anleggsnæringen helt på topp med 45 prosent av tilfellene. Byggebransjen og landbruk er nettopp de to bransjene Arbeidstilsynet har størst fokus på, de har jobbet systematisk de siste årene for å sikre forsvarlige arbeidsvilkår for innvandrere i disse to bransjene.

Personvern og cookies