Mange midlertidig ansatte i Sverige

(2003)

En fjerdedel av de ansatte i svenske kommuner er midlertidig ansatte. Som i Norge gjelder det særlig helse- og omsorgsyrkene, spesielt innen eldreomsorgen.
Nå har fagforeningen for de kommunalt ansatte og Uppsala kommune startet et samarbeid for å redusere antallet timelønte innen eldreomsorgen i kommunen. Bakgrunnen for det er dels hensynet til arbeidstakerne og dels at det viser seg at det også blir dyrere for arbeidsgiver å ha midlertidig ansatte i stedet for fastlønte. Ansatte som ikke har fast jobb opplever utrygghet i jobbesituasjonen og bekymring for fremtiden i tillegg til dårlig økonomi. Mange forskjellige mennesker på arbeidsplassen kan også resultere i dårligere service for kommunens innbyggere, skriver nettstedet Arbetsliv.
Personvern og cookies