Mange menn – mer mobbing

Tekst: Grethe Ettung (2008)
Mobbing er et stort problem på mange danske arbeidsplasser,og risikoen er størst på mannsdominerte arbeidsplasser. 

Forskningsprosjektet «Samarbejde og Arbejdsklima ­- Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen», viser at mobbing i høyeste grad er en del av hverdagen. På 22 private og 38 offentlige arbeidsplasser ble omfanget av mobbing undersøkt. 10,8 prosent av de spurte mente seg utsatt for mobbing. Av disse ble 1,4 prosent mobbet ukentlig, 9,4 prosent noe sjeldnere. Risikoen er størst for dem som arbeider på mannsdominerte arbeidsplasser, her har 10,9 prosent vært utsatt for mobbing. På kvinnedominerte arbeidsplasser hvor man arbeider med klienter og pasienter, var 8,1 prosent berørt. 30 prosent svarte at de ble mobbet av en leder, 77 prosent oppga kolleger, mens 7 prosent ble mobbet av underordnede. Noen få hadde følt seg trakassert av klienter/pasienter/elever eller av pårørende.

Personvern og cookies