Mange med dataskader

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Alle som jobber foran en datamaskin risikerer å få belastningsskader. Særlig de som har mye stress og liten kontroll med egen arbeidssituasjon er utsatt. Dette viser en svensk undersøkelse foretatt blant 1.300 databrukere.

De 1.300 databrukerne er fulgt i ti måneder av forsker Ewa Wigaeus Tornqvist ved Arbetslivsinstitutet i Sverige. Hun konstaterer at annenhver av deltakerne i undersøkelsen får plager i nakke og skuldre. Også rygg og arm er utsatt, skriver det svenske bladet Arbetsliv som omtaler undersøkelsen. Forskeren har funnet det samme som andre tilsvarende undersøkelser viser, det er en sammenheng mellom plager og høye krav, stressede forhold og liten kontroll i forbindelse med arbeidet. De som jobber under slike forhold har 190 prosent større risiko for plager enn andre. Forskeren finner til og med en sammenheng mellom dårlig arbeidsledelse og ryggplager. Tornqvist trekker den konklusjonen at det er vanskelig å kombinere et godt arbeidsmiljø med stress og nedbemanninger, slik mange har det i arbeidslivet i dag. Ti prosent av deltakerne i undersøkelsen er sykmeldt på grunn av plagene, mens halvparten av kvinnene og en tredjedel av mennene må bruke smertestillende midler for å henge med. 25 prosent av kvinnene har også søvnforstyrrelser. Derimot er det ikke funnet noen sammenheng mellom de fysiske forholdene på arbeidsplassene og graden av plager. Standarden ser ut til å være god nok. Forskeren mener at det som kan hindre stadig lengre sykefravær blant denne kategorien arbeidstakere er variasjon i arbeidet og lange pauser fra dataskjermen. Det er de intensive arbeidsøktene som sliter.

Personvern og cookies