Mange kurs for høyt utdannede

(2003)

Nærmere en fjerdedel av ansatte med høyere utdannelse deltok på kurs knyttet til arbeidet i 2. kvartal i 2003. I gjennomsnitt ble 14 prosent av alle arbeidstakere sendt på en eller annen form for opplæring i perioden. Men ikke alle har like stor mulighet til å øke kunnskapene sine, i yrker uten særlig krav til utdanning var det bare 4 prosent som hadde fått kurset seg da Statistisk sentralbyrå (SSB) foretok sin undersøkelse. Kursdeltakelsen var lavest i industri, varehandel og hotell og restaurantvirksomhet, mens ansatte i offentlig administrasjon lå på topp med helse- og sosialtjenester på neste plass. TB

Personvern og cookies