Mange grove lovbrudd

Tekst: Grethe Ettung (2011)

Virksomheter som leier ut og leier inn arbeidskraft bryter  arbeidsmiljøloven.

Arbeidstilsynets tilsyn med virksomheter som leier ut og leier inn arbeidskraft har avdekket mange alvorlige lovbrudd.

365 tilsyn
I innleie-utleiesatsingen er det gjennomført 356 tilsyn over hele landet så langt i år. 151 av tilsynene er hos bemanningsforetak. 205 av tilsynene er hos innleiere innen helsesektoren (sykehjem, hjemmepleie, sykehus), renholdsbransjen, hotell og restaurant og bygg, verft og næringsmiddelindustrien.

Overtid, doble vakter og lange arbeidsøkter
Lovbruddene innebærer blant annet alvorlige og systematiske brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler over lang tid. Flere hundre timer overtid ut over det som er lovlig i løpet av et år, mange doble vakter over lange perioder og arbeidsøkter som er så lange at det er uforsvarlig. Det viser en foreløpig oppsummering av funn hos utleiere og innleiere.

Les mer her 

Personvern og cookies