Mange eldre i arbeid

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Det er bare to land i Europa som har høyere sysselsetting blant eldre fra 55 til 64 år enn Norge, det er Island og Sverige. Yrkes­aktiviteten i den samlede befolkningen er også rekordhøy i Norge nå.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nesten halvparten av alle nordmenn mellom 55 og 74 år er i arbeid. Dette er en økning på hele 2,6 prosent fra foregående år. Det lar seg ikke gjøre å sammenligne tall for sysselsetting for personer mellom 65 og 74 år med de øvrige europeiske land, fordi statistikken i Europa ikke registrerer arbeidstakere over 64 år. Det er særlig arbeidsdeltakelsen i den aller eldste aldersgruppen som øker mest viser tallene, en del mer blant menn enn kvinner. Likevel har Norge en svært stor andel kvinner i arbeidslivet. Nesten syv av ti kvinner og nesten åtte av ti menn er i jobb i dag. Fra 4. kvartal 2005 til samme periode i 2006 økte antallet sysselsatte med hele 81.000. Nesten halvparten skyldes reduksjon i ledigheten. Men befolkningen i yrkesaktiv alder økte også, særlig i gruppen som statistikerne kaller de unge eldre, det vil si gruppen 55 – 64 år.

Personvern og cookies