Mange bedrifter mangler verneombud

Hver tredje bedrift mangler verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Tall fra Arbeidstilsynet viser at hverttredje bedrift mangler verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Selv om det i arbeidsmiljøloven heter at «ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud», var det ikke tilfelle hos 36 prosent av de 34.491 bedriftene Arbeidstilsynet hadde tilsyn ved i perioden 2014 til 2018, skriver Dagsavisen.

I tillegg ble det avdekket at 32 prosent av 1.031 bedrifter ikke hadde arbeidsmiljøutvalg, til tross for at loven sier at dette er en plikt i bedrifter med minst 50 arbeidstakere.

– De ansatte er som oftest best plassert til å vurdere risiko ved egen arbeidssituasjon, og ledere er avhengig av dialog for å vurdere løpende risiko i virksomheten og drive forebyggende arbeid. I ekstreme tilfeller vil manglende risikovurdering og mangelfull HMS-forebygging kunne ha dødelig utfall, sier 1. nestleder i Yrkesorganisasjonenes sentralforbund, Hans-Erik Skjæggerud.

Han påpeker også at manglende ombud fører til mer sykefravær.

Ansvaret for å få på plass verneombud og arbeidsmiljøutvalg ligger hos arbeidsgiveren.

Saken ble først publisert i Dagsavisen, og formidlet av NTB.

Personvern og cookies