Malingbransjen tenker miljø

Tekst: Turid Børtnes (2001)

Bedre helse og miljø i malingbransjen

Via Grip, stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk, er det laget et samarbeidsprogram for å løse helse- og miljøproblemer knyttet til produksjon, bruk og avfallsbehandling av maling og lakk i Norge. En rekke prosjekter er gjennomført. Nå legges det først og fremst vekt på informasjon.

Fem forskjellige bransjegrupper innen maling og lakk har deltatt i programmet. Det er billakk, bygningsmaling, trebearbeidende industri, metallbearbeidende industri og overflate- og korrosjonsbehandling offshore.

– Det har vært nødvendig å finne områder der gruppene har kunnet samarbeide uten å komme i konflikt med konkurranseforhold i bransjen, opplyser Cathrine Spikkerud, rådgiver i Grip.

 

Løsemidler og avfall

Gruppene har valgt å legge hovedvekt på to forhold, erstatning av løsemiddelholdig maling og lakk med vanntynnbare produkter og å få kontroll med avfallshåndteringen, slik at den generelle forurensningen fra produktgruppen blir mindre.

Arbeidet har dels foregått som diskusjoner med overføring av løsninger og erfaringer og dels gjennom konkrete prosjekter i samsvar med målsettingene.

Underveis er det blitt klart at det er svært viktig å gå ut med informasjon; det gjelder både innad i de forskjellige bransjegruppene og utad til brukerne. For billakkbransjens del er det laget og utgitt en veiledning, ”HMS-tiltak i billakkering”. Den bygger på resultatene fra en spørreundersøkelse i bransjen og gir råd til verkstedene om hva de kan gjøre for å bedre helse- og miljøforholdene.

Et omfattende prosjekt om helse-, miljø- og kvalitetstest av løsemiddelreduserte korrosjonsbehandlinger er gjennomført. Konklusjonen er at det er mye å vinne på å bruke vanntynnbare malinger. Det pågår også langtidstest av holdbarheten av slike produkter.

Et prosjekt for å finne en enkel måte for å risikovurdere stoffer som inngår i malinger skal settes i gang. Likeledes en metode som viser brukeren riktig avfallsbehandling av maling og lakk.

Personvern og cookies