Maling og inneklima

Tekst: Grethe Ettung (2011)
SENS gjør tilværelsen lettere for personer som plages av astma, allergi og overfølsomhet. 

-Vi får mange henvendelser om inneklima, og påfallende ofte lurer folk på hva de kan male med, forteller Geir Endregard, generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).
Derfor inngikk NAAF et samarbeid med malingsprodusenten Jotun.
-Vi trodde i utgangspunktet at vi ikke skulle klare å utvikle en maling som SENS, men Jotun hadde stor tro på at de ville greie å fremstille en helsetrygg maling. Og det har de gjort, konstaterer Endregard.

SENS – en helt ny standard
Et av kravene NAAF stilte overfor Jotun var at malingen skulle avgi minimalt med avdamping allerede under påføringen, og at man skulle kunne ta i bruk det malte rommet fra første stund. Mesteparten av det som ble fjernet var flyktige organiske forbindelser, kalt VOC. Det finnes mange kilder til helseskadelige kjemikalier innendørs, eksempelvis maling, lakk, spray fra spraybokser, rengjøringsmidler, bygningsartikler og møbler.
-Ved å fjerne slike forbindelser får vi en kraftig forbedring når det gjelder innemiljøet. I forhold til vanlig maling gir SENS hundre ganger mindre utslipp i tørkeperioden, noe som er en helt ny standard, poengterer Endregard.

Luktfritt
Formaldehyd eller formaldehydavspaltende stoffer ønsket NAAF verken som ingrediens i malingen, eller som forurensing.
-Formaldehyd er en gass mange frykter, og den er helseplagsom. Enkelte av konserveringsmidlene lager også formaldehyd. Derfor var det viktig for oss å unngå denne gassen. Her har Jotun gjort et fantastisk arbeid.
Ingen lukt under påføring og tørk inngikk også i rekken av krav fra NAAF.
-Det henger sammen med overfølsomhet. Stadig flere får ubehagsreaksjoner av lukter, som for eksempel parfymeduft og malingslukt. Det tar vi på alvor.
Helsemessig gevinst
I forhold til annen maling ligger SENS noe høyere prismessig.
-Det er fordi det koster mer å produsere den, men med tanke på den helsemessige gevinsten så er den verdt det, mener Endregard.
SENS kom på markedet i 2008. Hittil er det kun tak- og veggmaling som er utviklet.
-Vi ønsker oss flere varianter i serien, og har bedt Jotun se på mulighetene for det.
Selv er ikke Endregard i tvil om SENS sine kvaliteter.
-Også for å forebygge astma og allergi, anbefaler vi å benytte SENS. Både i offentlige og private bygg.

Astma, allergi og overfølsomhet
Forekomsten av astma i befolkninger øker urovekkende. Over 20 prosent av barn i Norge har, eller har hatt astma innen fylte 10 år. Til sammenligning har rundt 8 prosent av den voksne befolkningen i Norge astma. Mer enn 40 prosent av befolkningen får allergiske reaksjoner en eller flere ganger i løpet av livet. Mer alvorlig allergiplager sees hos 10- 20 prosent. Mye tyder på at livsstilsfaktorer som endring i kosthold og miljøet rundt oss (usunt inneklima og forurensning ute) kan være av betydning.
Overfølsomhet er reaksjoner mange opplever som følge av noe man har spist, pustet inn eller vært nær. Det kan være mat, parfyme, kjemikalier og røyk. Symptomene er ofte de samme som ved allergi, men reaksjonene lar seg sjelden påvise ved blodprøver eller andre allergitester.
– Overfølsomhet har ingen egen medisinsk definisjon, men defineres som avviksreaksjoner som kroppen kan ha. Overfølsomhetsreaksjoner er ikke allergiske, derfor hjelper det ikke å medisinere mot denne typen sykdomsplager. Det eneste man kan gjøre er å unngå det man reagere overfølsomt på, opplyser Geir Endregard i NAAF.

NAAF veileder forbrukerne
En av NAAFs mange oppgaver er å veilede forbrukere i valg av produkter med minst mulig helserisiko. Å unngå plager for de med astma, allergi eller annen overfølsomhet, har NAAF som utgangspunkt. Det gjør at produktene er helsevennlige også overfor alle andre.
NAAF har en egen merkeordning som er til dels mye strengere enn de øvrige merkeordningene. Det betyr at du finner NAAF-merket på relativt få produkter.
-Vårt merke gis til produkter som vi vet er gunstige for alle med astma og/eller allergi samt alle andre som er opptatt av å fore bygge sykdom. Det har dessuten vist seg at det er mulig å påvirke produsenter til å lage enda mer helsevennlige produkter enn det som ofte er tilfellet med miljømerkede produkter, sier Geir Endregard, generalsekretær i NAAF.
Han legger til at de offentlige merkeordningene, som Svanen og EU-blomsten, gjør en god jobb med å ta hensyn til ulike miljøaspekter.
-Derfor forutsetter vi at produsenter som vil ha vårt merke, også oppfyller kriteriene som ligger i de nevnte merkeordningene.

Personvern og cookies