Må tåle andres røyking?

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

En gruppe yrkesutøvere har havnet mellom barken og veden når det gjelder krav om et røykfritt arbeidsmiljø, det er de som jobber i hjemmetjenesten. I følge arbeidsmiljøloven kan de nekte å jobbe hvis det røykes på arbeidsplassen, men i følge helse- og sosiallovgivningen har alle klienter krav på nødvendig hjelp, også røykere.

Saken ble noe tilspisset etter at fylkeslegen i Oslo og Akershus gikk ut i media og uttalte at ansatte i hjemmetjenesten måtte finne seg i å jobbe i et røykende arbeidsmiljø hjemme hos brukerne i deres private hjem. Direktoratet for Arbeidstilsynet sendte i etterkant av denne uttalelsen brev til helsemyndighetene der de ba om at alle lokale helsetilsyn ble informert om at Arbeidsmiljøloven gjelder ved arbeid utført i private hjem når det gjelder eksponering for tobakksrøyk.

Pålegg om ansvarsavklaring
Inspektør Turid Aasprang i Arbeidstilsynet 2. distrikt er lokal kampanjeleder i Oslo for Arbeidstilsynets kampanje Rett hjem, som dreier seg om arbeidsmiljøforhold i hjemmetjenesten. Hun forteller at det viste seg under kampanjen at tillempingen mellom lovverkene ikke var like enkel over alt, men at erfaringen viser at det er mulig å finne løsninger i de fleste tilfeller. Arbeidstilsynet ga i fjor Oslo kommune sentralt pålegg om å avklare ansvaret for å kartlegge og tilrettelegge arbeidsforholdene før den som skal inn i et privat hjem for å utføre en arbeidsoppgave, kommer på jobb. – Våre oppfølgingstilsyn har vist at det varierer mellom bydelene hvordan de løser dette. I noen bydeler avklarer bestillerenheten forholdene før hjemmesykepleier eller hjemmehjelp kommer. Andre er i gang med å finne andre løsninger på dette området. Arbeidstakeren har rett på fritak fra tjeneste i det aktuelle hjemmet hvis det er mye røyk der. Arbeidsmiljøloven er rimelig klar på det området. Men det er selvsagt et spørsmål i hvilken grad de ansatte vil og kan si fra til arbeidsgiver om slike helsebelastninger. Et sentralt forhold er derfor om det er klima for å si fra og hvordan belastningen møtes av arbeidsgiver med nødvendig tilrettelegging.

– Finner løsninger
Det meste løser seg ved en dialog mellom brukeren og hjemmetjenesten, mener Aasprang. For eksempel ved en avtale om at det ikke skal røykes mens hjemmetjenesten er i hjemmet og at det luftes godt ut på forhånd. Men Aasprang presiserer at det ikke er den ansatte selv som skal ordne opp, det plikter arbeidsgiveren å gjøre, i de aller fleste tilfellene er det kommunen. – Vår erfaring er at de aller fleste brukere har forståelse for at mange hverken kan eller vil jobbe i røykfylte miljø, men det finnes tilfeller da det ikke er så lett å oppnå forståelse, for eksempel hvis brukeren har demensproblemer. Dessuten er de ansatte glade i jobben sin og i brukerne, de ser at den funksjonshemmede eller gamle koser seg med røyken. Da kan det oppleves problematisk å forlange at vedkommende stumper røyken. Andre vanskelige tilfeller er der brukeren trenger hjelp til å røyke. I institusjoner finnes det tekniske hjelpemidler i form av avsug, men ikke i private hjem. Der må en finne andre løsninger. Arbeidstilsynet er kjent med saker i hjemmetjenesten i omsorgsboliger der arbeidsforholdene ikke er tilrettelagt på en tilfresstillende måte med det resultat at arbeidstaker har blitt syk. Arbeidsmiljø nr. 3- 2005

Personvern og cookies